تنهایی

توبامن تموم کردی من بی تو...

گوشه ی چشماتونو بکشید چه نوشته ای میبینید تو این تصویر؟ هر وقت نوشته رو دیدین به افتخارش لایک کنید  

نوشته شده در چهارشنبه هفتم خرداد 1393ساعت 19:31 توسط محمد| |

هـــــر شـــــب ...خوشبختیــ♥ـــت را دعـــــا میکنـــــم ...ولـــــی ...فقـــــط " خــــــــــدا " میدانـــــد ... " حســـــادت " امانــــــــــم را بریــــــــــده ..............!

نوشته شده در چهارشنبه هفتم خرداد 1393ساعت 19:27 توسط محمد| |

نوشته شده در چهارشنبه هفتم خرداد 1393ساعت 19:25 توسط محمد| |

نوشته شده در چهارشنبه هفتم خرداد 1393ساعت 19:22 توسط محمد| |

نوشته شده در چهارشنبه هفتم خرداد 1393ساعت 19:20 توسط محمد| |

نوشته شده در چهارشنبه هفتم خرداد 1393ساعت 19:14 توسط محمد| |

نوشته شده در چهارشنبه هفتم خرداد 1393ساعت 19:12 توسط محمد| |

خيلي سخته كه دلي رو با نگات دزديده باشي

وسط راه اما ازعشق، يه كمي ترسيده باشي

خيلي سخته كه بدونه واسه چيزي نگراني ازخودت مي پرسي يعني، ميشه اون بره زماني؟

خيلي سخته توي پاييز با غريبي آشنا شي اما

وقتي كه بهار شد يه جوري ازش جداشي

خيلي سخته يه غريبه به دلت يه وقت بشينه بعد به اون بگي كه چشمات نمي خواد اونو ببينه

خيلي سخته كه ببيني كسي عاشقيش دروغه

چقدر از گريه اون شب، چشم تو سرش شلوغه

خيلي سخته واسه اون بشكنه يه روز غرورت اون نخواد ولي بمونه هميشه سنگ صبورت

خيلي سخته بودن تو واسه اون بشه عادت


ديگه بوسيدن دستات واسه اون بشه عبادت

خيلي سخته كه دل تو نكنه قصد تلافي تا كه بين دو پرستو نباشه هيچ اختلافي

خيلي سخته اونكه ديروز واسش يه رويا بودي از يادش رفته كه واسش تو تموم دنيا بودي

خيلي سخته بري يك شب واسه چيدن ستاره ولي تا رسيدي اونجا ببيني روز شد دوباره

خيلي سخته كه من وتو هميشه با هم بمونيم

انقدعاشق كه ندونن ديوونه كدوممونيم
نوشته شده در چهارشنبه هفتم خرداد 1393ساعت 19:4 توسط محمد| |

بر سنگ قبر من بنویسـید خسته بود

اهــل زمین نبود نـمازش شــکســته بود

بر سنگ قبــر من بنویسید شیشــــه بود

تـنها از این نظر که سـراپا شـکســته بود

بر سنگ قبـــر من بنویســـــــید پــاک بود

چشمان او که دائما از اشـــک شسـته بود

بر سنگ قبر من بنویســید این درخت

عمری برای هر تبر و تیشه، دســــته بود

بر سنگ قبر من بنویســــــید کل عمر

پشت دری که باز نمی شد نشسته بود

بر سنگ قبر من بنویسید عشق او

رفت و ......................
نوشته شده در چهارشنبه هفتم خرداد 1393ساعت 19:3 توسط محمد| |

ﺳﻼﻡ ﻋﺸﻘﻢ ﺧﻮﺑﯽ؟ ﻣﺮﺳﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺩﯾﺪﻧﻢ ... ﻋﺸﻘﻢ ﻗﻮﻝ ﺑﺪﻩ ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﯿﺎﯼ دﯾﺪﻧﻢ ﺑﺎﺷﻪ ؟؟ ﻭﺍﯾﺴﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﺮﺍ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺧﯿﺴﻪ . ﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟؟ ﺗﻮ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮔﺮﯾﺖ ﺭﻭ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ .. ﻋﺸﻘﻢ ﻧﮑﻨﻪ ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﻧﻪ ؟؟ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻣﻨﻢ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ .. ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺲ ﮐﻦ ﺩﯾﮕﻪ .. ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺎﺕ ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﺪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻫﺎﺕ ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﯽ ﻣﺮﺍﻣﯽ ﻫﺎﺕ ﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﮔﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪﻣﺖ ﻭﻟﯽ ﻫﺮﭼﯽ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﺗﻮ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﻤﯿﺪﺍﺩﯼ ﻭ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺭﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﯼ ..ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻡ ﻗﺸﻨﮕﻪ ؟ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﻭ ﺑﮑﺶ ﺭﻭ ﺳﻨگ ﻗﺒﺮﻡ ﺗﺎ ﺁﺭﻭﻡ ﺷﻢ...ﻋﺸﻘﻢ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﺨﺸﯿﺪﻡ ...

نوشته شده در چهارشنبه هفتم خرداد 1393ساعت 19:1 توسط محمد| |


آخرين مطالب
» لایک
» حسادت
» خدا
» دلتو
» به سلامتی
» دلم
» به درک
» خیلی سخته
» سنگ قبر
» مرگ
Design By : Pichak